راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

PROTOGEL CH-A


ترکیب بسیار عالی از پروتئین های شیر شامل رنت کازئین و پروتئین تغلیظ شده شیر با محتوی 75 درصد پروتئین می باشد و بسته به مقدار و نحوه مصرف در تولید انواع پنیر های سفید ، خامه ای و لبنه به روش وی لس کاربرد دارد و به دلیل ترکیب فوق العاده آن بافت و کیفیت بسیار عالی به محصول تولید شده می بخشد و طعم بسیار مطلوبی در پنیر تولید شده ایجاد می کند .

به طور مثال ترکیب زیر جهت تولید پنیرلبنه وی لس استفاده می گردد.

شیر : 795 کیلوگرم

پروتوژل CH-A: 50 کیلوگرم

شیرخشک : 10 کیلوگرم

پودر پرمیت : 25 کیلوگرم

خامه 70 : 120 کیلوگرمنظرات