راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

PROTOGEL CH-X


محصول CH-X ترکیبی متعادل از پروتئینهای شیر بوده که با محتوای پروتئینی بالا (55)  و درصد لاکتوز پائین 32 محصول بسیار مناسبی جهت تولید پنیر سفید کاپ به روش نمک مستقیم می باشد .

 ساختار ترکیب سازی به قرار زیر می باشد :

شیر و چربی : 86

پروتوژل  : 9

شیر خشک اسکیم : 5نظرات