راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

پروتئین های تخصصی تولید پنیر پروسس


این محصولات ترکیب متناسب و هدفمندی از پروتئینهای شیر عمدتا پروتئین کازئین رنتی و مقادیر مشخصی استابلایزر می باشد که به شکل مناسب با یکدیگر ترکیب شده اند .این محصولات جهت تولید پنیرهای پروسس و پنیرهای پروسس آنالوگ کاربرد دارد. با توجه به کد محصول و نوع پنیری که تولید می گردد.این ترکیبات موجب ایجاد قابلیتهای ذوب پذیری ، برش پذیری،رنده پذیری و کشسانی در پنیر تولید شده می گردند. با استفاده از پروتوژل های Block-Mix علاوه بر بهبود کیفیت طعمی و شکلی محصول ، قیمت محصول تولید شده به شدت کاهش می یابد. از دیگر مزایای استفاده از این ترکیبات راحتی تولید می باشد .

انواع پروتوژل های Block Mix به شرح زیر می باشد :

  • پروتوژل Block Mix-3000 جهت تولید پنیر خامه ای و لبنه مورد استفاده قرار می گیرد.
  • پروتوژل Block Mix-5000 جهت تولید پنیر پروسس برش پذیر و ذوب پذیر همانند پنیر چدار مصرف می گردد.
  • پروتوژل Block Mix-7000 جهت تولید پنیر پروسس با قابلیت کشسانی و ذوب پذیری و رنده پذیری همانند پنیر پیتزا مورد مصرف قرار می گیرند .
قیمت : 0 تومان


نظرات