راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

محصولات مورد استفاده در تولید انواع پنیر

پروتئین های گروه CH      

این محصولات ، ترکیب موثری از پروتئینهای شیر و سایر افزودنیهای موثر بر بافت پنیر می باشند که برای تولید انوع پنیر فرموله می شود ، بسته به نوع پنیر تولیدی نسبت ، نوع و میزان ترکیبات تغییر می کند که در گروههای زیر قابل طبقه بندی است و با برند پروتوژل عرضه می گردند.

پروتوژل CH-T:

ترکیب متعادلی از پروتئینهای شیر می باشد که در تولید انواع پنیرهای سنتی با انعقاد آنزیمی و اسیدی کاربرد دارد .مانند تولید انواع پنیرهای اولیه ،پنیرهای آنزیمی رسیده مانند پنیرهای تبریزی ، پنیرهای آنزیمی تازه مانند  پنیرهای تازه و کوآرگ و در تولید پنیرهای اسیدی مانند پنیرهای لاکتیکی کاربرد دارد و موجب افزایش قابل توجه راندمان تولید پنیر و کاهش قابل توجه قیمت پنیر تولید شده می گردد و در عین حال موجب افزایش کیفیت بافتی و طعمی پنیر تولید شده می گردد. به طوری که در تولید پنیر لاکتیکی با افزودن 5/1 درصد از این ترکیب به شیر 3 درصد ، موجب ایجاد پنیر با کیفیت بافتی و طعمی عالی و عطر طبیعی و سنتی پنیر بدون وجود طعم های اضافی با راندمان 8/3 شیر به ازای یک کیلو پنیر می گردد. و یا با افزودن 3 درصد از این پروتئین به شیر ، راندمان تبدیل را از 5/5 به 3 ( به ازای هر کیلوگرم پنیر نهایی مقدار 3 کیلوگرم شیر مصرف می گردد) کاهش می دهد .

پروتوژل CH-HY :

در تولید انواع لخته های آنزیمی ، اسیدی و تولید انواع پنیرهای سنتی آب نمکی و پنیرهای اولیه پیتزا و پنیرهای لاکتیکی کاربرد دارد . مزیت آن نسبت به CH-T افزایش بیشتر راندمان تولید پنیر با استفاده از این ترکیب می باشد و به همین دلیل جهت افزایش راندمان پنیرهای اولیه پیتزا کاربرد بسیار موثری دارد به صورتی که در صورت استفاده از این پروتئین به میزان 5/2 درصد، راندمان تولید پنیر اولیه از  به بیش از  افزایش می یابد( به این معنی که به جای اینکه از 100 کیلو شیر حداکثر 7 کیلو پنیر تولید شود از 100 کیلو شیر اسکیم بیش از 13 کیلو پنیر اولیه تولید خواهد شد ) . ضمن اینکه به دلیل بالا بودن محتوای کازئینی پروتئین ترکیبی CH-HY پنیر اولیه تولید شده پیکره بافتی بهتری در مقایسه با پنیر اولیه تولید شده به روش معمول دارد. از این ترکیب می توان در تولید پنیر های آنزیمی دیگر هم مانند پنیرهای تبریزی استفاده کرد و راندمان تولید پنیر را با مصرف 3 درصد از این ترکیب به 4 کیلو شیر 1 کیلو پنیر کاهش داد.

پروتوژل CH-F  :

پروتئین ترکیبی CH-F با درصد پروتئین % 5/0 ± 45 در تولید پنیر سفید فتا با روشهای مختلف کاربرد دارد ، این ترکیب را هم می توان با رتنتیت و مایع پرمیت یا پودر پرمیت مخلوط ساخت و پنیر سفید با کیفیت بسیار عالی و افت وزنی بسیار پایین و با قیمت تمام شده ی بسیار مناسب در مقایسه با فرمول های مشابه تولید کرد و هم می توان از این ترکیب در تولید پنیر سفید حلب و کاپ به روش وی لس استفاده کرد . قابل ذکر است در پنیر سفید به روش افزایش ماده خشک بهترین جایگزین رتنتیت UF  بوده و به دلیل تفاوت قیمت بسیار قابل ملاحظه بین این ترکیب  و رتنتیت UF  موجب کاهش قابل توجه قیمت پنیر تولید شده می گردد .همچنین به دلیل نوع ترکیب پروتئینی آن (   = 90 درصد ) و روش فرآوری پودر پروتئین که از نوع فرآوری حرارت پایین می باشد در مقایسه با MPC که با روش فرآوری حرارت بالا تولید می شود کیفیت بافتی و ماندگاری بافتی بهتری در محصول ایجاد می کند .

 

پروتوژل CH-C  :

این محصول با درصد پروتئین % 5/0± 40 ، یک ترکیب بسیار موثر و کارا جهت تولید پنیر سفید فتا به روش وی لس می باشد . مزیت این ترکیب ایجاد یک بافت بسیار عالی و نسبتا سفت و طعم بسیار عالی و استثنایی پنیر سفید فتا مشابه با طعم پنیر های سنتی فتا می باشد . همچنین همانند CH-Feta ترکیب پروتئینی منحصرد به فرد (   = 90 درصد ) را دارا می باشد . مزیت استفاده از این ترکیب در تولید پنیر سفید فتا به روش وی لس این است که به دلیل عدم نیاز به استفاده از شیر خشک اسکیم ، ترکیب رتنتیت اجاد شده با این محصول شباهت بیشتری به رتنتیت تولید شده توسط UF دارد و درصد لاکتوز و املاح آن مشابه رتنتیت UF است لذا محصول با کیفیت عطری و طعمی و بافتی مشابه استفاده از رتنتیت خالص تولید می گردد.

پروتوژل CH-V  :

این محصول با درصد پروتئین % 5/0± 44 ، یک ترکیب بسیار موثر و کارا جهت تولید پنیر سفید فتا به روش وی لس می باشد . مزیت این ترکیب ایجاد یک بافت بسیار عالی و نسبتا سفت و طعم بسیار عالی و استثنایی پنیر سفید فتا مشابه با طعم پنیر های سنتی فتا می باشد . همچنین همانند CH-Feta ترکیب پروتئینی منحصرد به فرد (   = 90 درصد ) را دارا می باشد . مزیت استفاده از این ترکیب در تولید پنیر سفید فتا به روش وی لس این است که به دلیل عدم نیاز به استفاده از شیر خشک اسکیم ، ترکیب رتنتیت ایجاد شده با این محصول شباهت بیشتری به رتنتیت تولید شده توسط UF دارد و درصد لاکتوز و املاح آن مشابه رتنتیت UF است لذا محصول با کیفیت عطری و طعمی و بافتی مشابه استفاده از رتنتیت خالص تولید می گردد.

پروتوژل CH-UF :

پودر ترکیبی پروتئین شیر با محتوی 33 درصد پروتئین می باشد که به دلیل ترکیب منحصر به فرد پروتئینی آن

 (   = 90 درصد ) در مقایسه به شیر خشک و MPC بافت بسیار بهتر  و تردتر و اصطلاحا شیشه ای فرمی در پنیر ایجاد می کند و عمدتا در تولید پنیر های Recombinary  ترکیبی با رتنتیت مورد مصرف دارد به صورتی که می توانید با استفاده از این پروتئین به همراه 25-20 درصد رتنتیت ، پنیر سفید با بافت و قوام و عطر بسیار عالی و آب اندازی کمتری در مقایسه با شیر خشک و MPC تولید کرد. به طور مثال یکی از ترکیب سازیهای رایج تولید پنیر با استفاده از رتنتیت به قرار زیر می باشد :

 • رتنتیت : 25 درصد
 • پروتئین ترکیبی : 20 درصد
 • پودر پرمیت : 5/2 درصد
 • خامه 45 درصد : 5 درصد
 • آب : 5/47 درصد

 

 

پروتوژل CH-UF+ :

این محصول با دارا بودن محتوای پروتئینی 33 درصد و نسبت بالای (   = 88 درصد ) می باشد، یک ترکیب موثر مناسب در تولید پنیر سفید فتا به روش افزایش ماده خشک Wheyless) ) می باشد و با استفاده از این ترکیب به همراه CH-C یا CH-V می توان قیمت پنیر تولید شده را کاهش داد و در عین حال کیفیت مطلوب محصول را حفظ کرد.

 

پروتوژل CH-E :

این محصول با دارا بودن محتوای پروتئینی 40 درصد نسبت بسیار عالی (   = 95 درصد ) و همچنین پایین بودن مقدار املاح یک ترکیب بسیار مناسب جهت تولید پنیرسفید فتا به روش افزایش ماده خشک جهت تولید پنیر کاپ به روش BAFF می باشد. از مزایای این محصول نسبت به سایرمحصولات ایجاد بافت بسیار مناسب و برش پذیر و آب اندازی مناسب در پنیر کاپ تولید شده به روش BAFF می باشد.

 

پروتوژل CH-X  :

محصول CH-X ترکیبی متعادل از پروتئینهای شیر بوده که با محتوای پروتئینی بالا (55)  و درصد لاکتوز پائین 32 محصول بسیار مناسبی جهت تولید پنیر سفید کاپ به روش BAF نمک مستقیم می باشد .

 • ساختار ترکیب سازی به قرار زیر می باشد :
 • شیر و چربی : 86
 • پروتوژل CH-X : 9
 • شیر خشک اسکیم : 5

 

پروتوژل MP-65 :

این پروتئین با دارا بودن محتوای ۷۰درصد پروتئین با درصد بالای کازئین ،ترکیب مناسبی جهت تولید انواع پنیر،پنیر خامه ای و پنیر پروسس و ماستهای پروتئینه همزده و چکیده میباشد.

پروتوژل CH-L  :

ترکیب موثر از پروتئینهای شیر و لاکتوز که برای تولید پنیر سفید به روش افزایش ماده خشک طراحی شده است ، مقدار مصرف آن برای تولید یک پنیر ویلس به میزان %17 -%10 می باشد و مهمترین مزیت آن بافت خوب پنیر تولید شده و کاهش زمان گرمخانه گذاری در مقایسه با سایر پنیرهای وی لس و کاهش قیمت تمام شده پنیر تولیدی با استفاده از این ترکیب می باشد. لازم به ذکر است با استفاده از این محصول بدون نیاز به شیرخشک ،ام پی سی پنیر سفید با کیفیت بالای عطر و طعم و بافت تولید می گردد.

فرمولاسیون آن به شرح زیر است :

شیر 3 درصد :     67%

خامه پاستوریزه 40 درصد :      10%

پروتوژل CH-L  : 17 %

پودر آب پنیر :     6%

البته می توان از همین فرمولاسیون با تغییر نوع چربی در تولید پنیرهای آنالوگ هم استفاده کرد .

پروتئین ترکیبی شیر کد  CH-S  :

این پروتئین با محتوای 72 درصد پروتئین و با نسبت90.  =  درصد تولید می گردد این محصول قابلیت بسیار مناسبی جهت تولید انواع پنیر ، ماست همزده و محصولات گوشتی می باشد.

پروتئین ترکیبی شیر کد CH-A  :

این پروتئین با محتوای 60 درصد و با نسبت پروتئین 82  =  می باشد این محصول قابلیت بسیار مناسبی جهت تولید انواع پنیرهای لبنه ، پنیرهای خامه ای و تولید پنیر سفید به روش وی لس می باشد.

 

پروتئین ترکیبی کد CH-WL( CH-Wheyless ):

درصد پروتئین : 35 درصد

درصد لاکتوز : 40 درصد

این محصول با محتوی پروتئین 35 درصد و 93 =  محصول بسیار مناسبی جهت تولید پنیر سفید به روش وی لس جهت بسته بندی در کاپ، سطل یا حلب ، می باشد.بزرگترین مزیت این محصول علاوه بر کاهش قیمت تمام شده پنیر تولیدی ، استفاده از کازئین دناتوره نشده (تغییر حالت داده نشده)که این قابلیت موجب ایجاد یک بافت سفت و محکم با قابلیت برش پذیری مناسب می گردد. مزیت دیگر این ترکیب این است که به دلیل محتوای کازئینی بالا بافت پنیر تولید شده حالت الاستیکی بسیار مطلوبی دارد و حتی با درصد چربی بسیار پایین (حدود 5/2 درصد) هم پنیر شکل حالت و طعم پنیر نسبتا چرب را تداعی می کند که این محصول را جهت تولید پنیر کم چرب بسیار مطلوب می کند.

استابلایزر پنیر خامه ای :

پایدار کننده پنیر خامه ای کد CF-11 :

درصد پروتئین : 50 درصد

این ترکیب با داشتن محتوای پروتئین بالا به همراه ترکیبات استابلایزری به عنوان استابلایزر و تامین کننده پروتئین و ماده خشک در تولید پنیر خامه ای و لبنه مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر مقدار مورد نیاز این ترکیب حدود 5 درصد می باشد .

 

 

پروتئین های تخصصی جهت تولید پنیر های پروسس

 

این محصولات ترکیب متناسب و هدفمندی از پروتئینهای شیر عمدتا پروتئین کازئین رنتی و مقادیر مشخصی استابلایزر می باشد که به شکل مناسب با یکدیگر ترکیب شده اند .این محصولات جهت تولید پنیرهای پروسس و پنیرهای پروسس آنالوگ کاربرد دارد. با توجه به کد محصول و نوع پنیری که تولید می گردد.این ترکیبات موجب ایجاد قابلیتهای ذوب پذیری ، برش پذیری،رنده پذیری و کشسانی در پنیر تولید شده می گردند. با استفاده از پروتوژل های Block-Mix علاوه بر بهبود کیفیت طعمی و شکلی محصول ، قیمت محصول تولید شده به شدت کاهش می یابد. از دیگر مزایای استفاده از این ترکیبات راحتی تولید می باشد .

انواع پروتوژل های Block Mix به شرح زیر می باشد :

 • پروتوژل Block Mix-3000 جهت تولید پنیر خامه ای و لبنه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • پروتوژل Block Mix-5000 جهت تولید پنیر پروسس برش پذیر و ذوب پذیر همانند پنیر چدار مصرف می گردد.
 • پروتوژل Block Mix-7000 جهت تولید پنیر پروسس با قابلیت کشسانی و ذوب پذیری و رنده پذیری همانند پنیر پیتزا مورد مصرف قرار می گیرند .
درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 6 آذر 1401
    
بازدید: 104
    
زبان : فارسی
    

نظرات