راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

بستنی

پایدار کننده بستنی : موجب ایجاد بافت و پیکره و ذوب پذیری مناسب و کمک به افزایش حجم محصول کرده و علاوه بر خصوصیات فوق موجب کاهش قیمت تمام شده محصول می گردد. به دلیل اینکه حتی با MSNF پایین لیکور با استفاده از این استابیلایزر به هیچ عنوان کریستال های یخ در محصول بستنی قابل رویت و احساس نخواهد بود که با دو کد FS-303 و FS-304 عرضه می گردد.

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 25 خرداد 1399
    
بازدید: 1400
    
زبان : فارسی
    

نظرات