راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

امولسیون کننده های پنیر

امولسیون کننده های پنیر :

ترکیبات متعادل و متناسبی از نمکهای فسفاته و پلی فسفاته با بنیان سدیم می باشند که در تولید پنیر های پروسس کاربرد دارند .

 

کدهای ES1 و ES2 : ترکیبات متعادل و متناسب از نمکهای پلی فسفاته و فسفاته می باشند که در تولید پنیر خامه ای پروسس و لبنه پروسس کاربرد دارند این نمک ها موجب ایجاد یک بافت برش پذیر و مالش پذیر طی فرایند حرارتی در تولید محصول تولید شده می گردند و در تولید پنیر خامه ای مانع از ایجاد بافت خامه ای و یا بافتهای کشدار و چسپنده در محصول می گردند .

 

کدهای ES3 ، ES4 ،ES5  و ES6 : ترکیبات متعادل و متناسبی از نمکهای پلی فسفاته و فسفاته می باشند که در تولید پنیر های پروسس برش پذیر کاربرد دارند این ترکیبات موجب افزایش انسجام Cohesiveness و کاهش چسپندگی Adhesiveness در محصول تولیدی می گردند . بسته به نوع پنیر پروسس تولید شده شامل پنیر چدار ، گودا ، پنیرهای مثلثی و پنیرهای پروسس صبحانه نوع نمک مورد مصرف متفاوت می باشد . در تولید پنیرهای پروسس آنالوگ با استفاده از Block Mix-5000 نمک امولسیفایر ایملدا ES6 پیشنهاد می گردد .

 

 

کدهای ES7 ، ES8 ، ES9 : ترکیبات متعادل و متناسب از نمک های فسفاته شامل سدیم ارتوفسفات و سدیم پیروفسفات و سدیم منو فسفات و تری سدیم فسفات می باشند که بسته به نوع پنیر تولیدی از نمک های فوق استفاده می گردد. برای تولید پنیر پروسس پیتزای آنالوگ نمک امولسیفایر ES9 که ترکیب نسبتا خالصی از سدیم ارتو فسفات و سدیم پیرو فسفات می باشد توصیه می گردد .

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
پنج شنبه 25 بهمن 1397
    
بازدید: 2320
    
زبان : فارسی
    

نظرات