راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

اهمیت مدیریت کیفیت هوا در کارخانه های پنیر

رطوبت هوا:

🔻کنترل رطوبت هوای ورودی به داخل کارخانه بسیار مهم می باشد. بسیاری از سیستم های تامین هوا، هوای ورودی را از روی تعدادی کویل سرمایشی عبور می دهند تا رطوبت آن گرفته شود. این کار باعث می شود هوای ورودی بتواند رطوبت و گرمای موجود داخل کارخانه را بهتر حذف کند. رطوبت و گرمایی که در اثر تجهیرات فرآوری، عملیات تولیدی و پرسنل ایجاد شده است.

🔻در برخی موارد دیگر، بعد از خنک کردن، هوا قبل از ورود به داخل کارخانه مجددا گرم می شود. این کار باعث خشک شدن هوا می شود و توانایی حذف رطوبت و گرمای آن را بالا می برد. اگر این کار انجام نگیرد، مقادیر رطوبت در داخل کارخانه بطور تدریجی بالا خواهد رفت و لوله های خنک عرق کرده و چکه می کنند، کف سالن و تجهیزات به طور مناسبی خشک نمی شوند که این امر می تواند خطرناک بوده (لیز خوردن پرسنل) و نیز غیربهداشتی می باشد.

🔻با نصب یک سیستم هندلینگ مناسب هوا در کارخانه خطر رشد و تکثیر باکتری ها و کپک و مخمر کاهش می باید چون این ارگانیسم ها جهت رشد و تکثیر به آب (رطوبت) نیاز دارند. از طرف دیگر باکتریوفاژها که در تولید پنیر بسیار اهمیت دارند برای تکثیر خود به باکتری های زنده و فعال نیاز دارند بنابراین ایجاد شرایط خشک در سالن کارخانه خطر آلودگی فاژی را نیز کاهش می دهد.

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 7 بهمن 1397
    
بازدید: 1769
    
زبان : فارسی
    

نظرات