راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

پروتوژل های گروه YC

ترکیبات پروتئینی شیر با کد YC پروتئینهای ترکیبی تخصصی ماست می باشند که شامل نسبت های مناسب و کارا از پروتئین های کازئین ، MPC و WPC  به همراه لاکتوز و سایر ترکیبات که علاوه بر ایجاد بافت استثنایی در ماست های ست ،همزده و چکیده باعث ایجاد خصوصیات طعمی و آرومای بسیار مطلوبتر در مقایسه با شیر خشک، MPC  و سایر افزودنیها در تولید ماست می گردد .

با استفاده از تنها 1/5-1 درصد از این پروتئین ها بدون نیاز به استفاده از شیرخشک و سایر افزودنیها می توان  ماست با بافت ، عطر و آرومای بسیار مناسب تولید کرد .

درصد پروتئین این ترکیبات از 33 درصد تا 55 درصد متغیر می باشد .

با استفاده از این ترکیبات و آب حتی میتوان در کشورهای فاقد شیر تازه مانند عراق ، شیر بازساخته با کیفیت بسیار عالی تولید کرد که با کمترین ماده خشک در مقایسه با شیر خشک ، ماست مطلوبی تولید می گردد.

قیمت ترکیبات فوق در حال حاضر در مقایسه با شیر خشک کمتر می باشد که با توجه به کارایی بالاتر این ترکیبات در مقایسه با شیر خشک موجب کاهش قیمت تمام شده ماست می گردد .

ترکیبات فوق شامل :

  • پروتوژل YC-Set : حاوی 33 درصد ترکیب موثر پروتئین شیر می باشد .
  • پروتوژل  YC-Set-H  : حاوی 40 درصد پروتئین شیر با نسبت بالای کازئین می باشد .
درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 1 مهر 1397
    
بازدید: 707
    
زبان : فارسی
    

نظرات