راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

پنیر ویلس

پروتئین های ترکیبی تحت برند پروتوژل با بهره گیری از خواص پروتئین های شیر مانند رنت کازئین ، سدیم کازئینات ،MPC  و WPC قابلیت بافت دهی و طعم دهی بسیار استثنائی را دارا می باشند که با ترکیب سازی های معمول حتی با قیمت تمام شده بالاتر هم قابل دستیابی نمی باشد .

پروتوژل های گروه CH ، ترکیبات موثری از پروتئینهای شیر می باشند که برای تولید انوع پنیر فرموله می شود ، بسته به نوع پنیر تولیدی نسبت و میزان ترکیبات تغییر می کند که در گروههای زیر قابل طبقه بندی است .

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
    
بازدید: 2470
    
زبان : فارسی
    

نظرات