راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

پایدار کننده های تخصصی لبنی

پایدار کننده های ماست : ترکیباتی منحصر به فرد با عملکرد بالا و مقدار مصرف کم هستند که علاوه بر بهبود کیفیت ماست موجب کاهش قیمت تمام شده ماست تولیدی می گردد.

پایدارکننده (استابیلایزر ) YS-101 : استابیلایزر بسیار کارا با عملکرد عالی در غلظت دهندگی و ژل کنندگی می باشد .و به میزان 2 تا 3 کیلو در هر تن شیر استفاده می گردد و بافتی عالی و منسجم به شیر می بخشد.

پایدار کننده YS-102 : با عملکرد عالی است که علاوه بر خصوصیات ایجاد شده توسط پایدار کننده YS-101 موجب کاهش آب اندازی ماست ست تولیدی می گردد.

پایدار کننده YS-105 : استابیلایزر با عملکرد و خصوصیت بافت دهی بالا برای استفاده در ماست های همزده و ماست های چکیده می باشد که علاوه بر افزایش غلظت و احساس دهانی محصول موجب صفر شدن آب اندازی می گردد و به میزان 5 کیلوگرم به هر تن شیر مورد استفاده در تولید ماست همزده یا چکیده وی لس اضافه می گردد.

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
    
بازدید: 3904
    
زبان : فارسی
    

نظرات