راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

فرمول تولید پنیر سفید فتا با پروتوژل

در زیر فرمول پنیر سفید به روش وی لس و یک فرمول با روش ترکیب با رتنتیت ارائه می گردد.

 

  • فرمول ترکیبی پنیر سفید فتا به روش وی لس با استفاده از پروتئین ترکیبی CH-C :

شیر : 725 کیلوگرم

پروتئین ترکیبی کد CH-C : کیلوگرم 200

خامه یا چربی : 75 کیلوگرم

                                                                                          

 

 

 

  • فرمول ترکیبی پنیر سفید فتا به روش وی لس با استفاده از پروتئین ترکیبی کد CH-L :

شیر : 725 کیلوگرم

پروتئین ترکیبی کد CH-L:  کیلوگرم275

                                                                         

 

 

 

  • فرمول ترکیبی پنیر سفید فتا با استفاده از پروتئین ترکیبی کد CH-FT و رتنتیت :

رتنتیت : 400 کیلوگرم

پروتئین ترکیبی کد  CH-FT: کیلوگرم 100

مایع پرمیت : 400 کیلوگرم

پودر پرمیت : 100 کیلوگرم

 

 

 

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
سه شنبه 28 فروردین 1397
    
بازدید: 3760
    
زبان : فارسی
    

نظرات