راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

آموزش

در زیر  فرمول پنیر سفید به روش وی لس و یک فرمول با روش ترکیب با رتنتیت ارائه می گردد.

 

  • فرمول ترکیبی پنیر سفید فتا به روش وی لس با استفاده از پروتئین ترکیبی CH-C :

شیر : 725 کیلوگرم

پروتئین ترکیبی کد CH-C  کیلوگرم200

خامه یا چربی : 75 کیلوگرم

                                                                                          

 

 

 

  • فرمول ترکیبی پنیر سفید فتا به روش وی لس با استفاده از پروتئین ترکیبی کد CH-L :

شیر : 725 کیلوگرم

پروتئین ترکیبی کد CH-L  کیلوگرم275

                                                                           

 

 

 

  • فرمول ترکیبی پنیر سفید فتا با استفاده از پروتئین ترکیبی کد CH-FT و رتنتیت :

رتنتیت : 400 کیلوگرم

پروتئین ترکیبی کد CH-FT : 100کیلوگرم

مایع پرمیت : 400 کیلوگرم

پودر پرمیت : 100 کیلوگرم

 

 

 

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 3 دی 1396
    
بازدید: 2386
    
زبان : فارسی
    

نظرات