راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

درباره ما

اطلاعیه

 

با سلام
احتراما بدینوسیله اعلام می گردد که تولید شرکت راهبران آوای تولید پویا به دلیل جا بجایی و استارت تولید در کارخانه ی جدید از تاریخ 98/6/10 لغایت 98/6/20 با وقفه مواجه میگردد ، لذا خواهشمند است کلیه سفارشات مورد نیاز خود را حداکثر تا تاریخ 98/6/7 اعلام فرمایید تا وقفه ای در ارائه خدمات شرکت به واحد مطبوعتان ایجاد نگردد.

درباره ما
نویسنده : مدیر سایت
سه شنبه 24 بهمن 1396
    
بازدید: 771
    
زبان : فارسی
    

نظرات