راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

   پیشنهادات و انتقادات
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   توضیحات

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های این وبسایت، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدماتمان یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ما بررسي مي گردد تا در تصمیم گیری های خرد و کلان ما لحاظ گردند.

از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.